UU Pertanian Jangan Menyusahkan Petani

UU Pertanian Jangan Sampai Menyusahkan Petani

27 September 2019 Pomidor Indonesia 0

Pengesahan Undang-Undang (UU) Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dinilai justru tidak berpihak pada petani kecil.  Pasalnya, UU Pertanian yang tujuan utamanya melindungi petani ini justru dinilai membatasi ruang gerak petani, khususnya petani kecil.